Зала за кръщаване и венчаване

„Аз ви кръстих с вода, Той ще ви кръсти с Дух свети” – този надпис стои в центъра на новата зала в храмовия комплекс, наречена „Свещен дом за кръщаване и венчаване”. Тя ще се използва и за неделно училище.
Иконите, с които е украсена, са изработени по заръка на Ванга от акад. Светлин Русев.

Освещаване на залата, 25 март 2017 г. (Благовещение)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.